VvE Verzekeringen Meerkeuzepolis

CB_logo_kleur_CMYK-PMS_300dpi-300x180pxDe Meerkeuzepolis van Centraal Beheer biedt u als Vereniging van Eigenaars de zekerheid dat alle verplichte verzekeringen geregeld zijn en voorkomt dubbele dekking. U kunt ervoor kiezen om één verzekering af te sluiten, of om zelf een pakket samen te stellen uit de zes aangeboden verzekeringen. 

Algemene aansprakelijkheidsverzekering
De Algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan derden zoals lichamelijk letsel of beschadiging van zaken. Ook gevolgschade is verzekerd! VvE's die aansprakelijk zijn gesteld krijgen van Centraal Beheer ook de proceskosten vergoed voor verweer bij terechte claims. 

Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
Met de Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering is het privévermogen van bestuursleden beschermd tegen claims op grond van wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid, onbehoorlijk taakvervulling ten opzichte van de vereniging en het onzorgvuldig handelen tegenover derden. 

Opstal-brandverzekering
De Opstal-brandverzekeringsmodule verzekert schade door onder andere: brand, brandblussing, water, blikseminslag, ontploffing, storm, hagel en inbraak. Met de optie ‘Garantie geen onderverzekering’ kiest u voor optimale zekerheid! 

Glasverzekering
Met het onderdeel Glasverzekering is de financiële schade aan glas (ramen, dakramen, koepels en deuren) als gevolg van glasbreuk, verzekerd. Het voordeel voor de VvE is een uitgebreide dekking, zonder eigen risico. 

Ongevallen vrijwilligers
De Meerkeuzepolis VvE van Centraal Beheer biedt u de mogelijkheid ook uw vrijwilligers te verzekeren tijdens uitvoering van hun werkzaamheden voor uw Vereniging van Eigenaars. Als een vrijwilliger blijvende letselschade oploopt, bent u (als VvE) aansprakelijk. Het onderdeel Ongevallen vrijwilligers van de VvE Meerkeuzepolis verzekert de financiële gevolgen van schade door een ongeval.  

Rechtsbijstandsverzekering
Een Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van juridische bijstand. De verzekering  keert ‘in natura’ uit, onder andere door juridisch advies te geven. Specialisten helpen u in de wirwar van wetten en regels. U kunt daarbij ook advies vragen als er volgens de polis geen dekking is. 

Bereken direct mijn premie