WOZ-belasting calculator

Met de belastingvoordeel calculator kunt u nauwkeurig uw voordeel per jaar berekenen. De calculator rekent met actuele tarieven voor de OZB, de waterschapslasten, het eigenwoningforfait, de vermogensrendementsheffing, vrijstellingen en de erfbelasting. 

logo_WOZ-consultantsDe WOZ-belastingcalculator is ontwikkeld en wordt onderhouden door de WOZ-consultants. U kunt geen rechten ontlenen aan de berekening.