De laatste berichten uit Groningen:

Bea Blokhuis Versterking Groningen

De tijd loopt, maar wanneer gaat de wekker af?

29 november 2018

Hoe lang duurt mijn traject nog?

Hoewel er nu stappen worden gezet in ‘mijn’ versterkingstraject is volstrekt onduidelijk hoeveel stappen er (nog) moeten komen en hoe lang dat zal duren. Ik hoop dat het een stuk sneller is dan de drie jaar die Annemarie Heite met haar gezin in een containerwoning moest doorbrengen tot haar onveilige boerderij was vervangen door een veilige woning. Pas vorige week verhuisde zij terug naar haar eigen huis.

 

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

Kijk hoe ingrijpend het huis van Klaas en Bets wordt versterkt.

8 november 2018

Net als in het voortraject is het voor Klaas weer opletten geblazen. Aan de foto’s is te zien hoe ingrijpend de versterkingsoperatie is. Hij heeft al zijn bouwkennis en aandacht nodig om er voor te zorgen dat alles goed gaat. ‘Toen ik voor het eerst weer in de woning kwam schoten de tranen mij in de ogen. De vloer liep over 13 meter 13 cm af naar de keuken.’

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Waarom ik wel?

3 november 2018

Status van mijn huis

De bouwbegeleider en constructeur en de door mij gekozen aannemer en installateur zijn aan het brainstormen. Er zitten namelijk nog wat technische haken en ogen aan het versterkingsplan zoals het er nu ligt. Zo wordt het versterken van de fundering lastiger/ingrijpender dan gedacht en moeten er wellicht gaten door de bestaande vloer heen geboord worden. Mijn vloer gaat dus mogelijk toch de vernieling in, terwijl ik dacht dat ik een ‘interieur-sparende oplossing’ had bedongen…

 

Lees meer
Rieks Ridder Versterking Groningen

Vleermuizen in onze woning

29 oktober 2018

Taxatierapporten ontvangen, budgetaanvraag wordt opgemaakt

Er is vooruitgang, maar het heeft lang geduurd voor het taxatierapport over de herbouwwaarde en marktwaarde er was. Wij hebben ze pas deze middag doorgekregen van mijn bouwbegeleider. Omdat alles nu binnen is, kan de budgetaanvraag opgemaakt worden door de bouwbegeleider en ter goedkeuring doorgestuurd worden aan de NCG en CVW. Mij is beloofd dat ik deze week de conceptaanvraag ter inzage krijg.

 

Lees meer
Bert Smit Versterking Groningen

Eerst zien, dan geloven

2 november 2018

Situatie vordert te langzaam

In mijn vorige bericht van 20 september jl. gaf ik aan dat het proces van sloop en nieuwbouw vertraging blijft oplopen. De situatie is een klein beetje gevorderd, maar niet voldoende om vertrouwen te krijgen in het proces.

 

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Het nieuwe versterkingsadvies is binnen: licht gloort aan einde tunnel!

25 oktober 2018

Op 15 oktober viel het nieuwe versterkingsadvies op de deurmat. Het ziet er goed uit! De constructeur heeft goed gelet op onze wensen. We willen dat het huis zo veel mogelijk blijft zoals het was en dat straks nauwelijks te zien is wat er allemaal is gebeurd. Op 22 oktober had ik een gesprek met het bouwteam. Naast de constructeur is dat de bouwbegeleider NCG, mijn eigen bouwkundige, ikzelf en een familielid. Een goed overleg! Onze vragen werden duidelijk beantwoord.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

‘Als de NAM er mee instemt…’

22 oktober 2018

Mijn twee schademeldingen uit 2016 en 2018 liggen nog op de plank. Die uit 2016 ligt bij de Arbiter Bodembeweging en die uit 2018 bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG).  Ik vroeg aan allebei of die twee zaken samengevoegd kunnen worden. Dat leverde twee tegenstrijdige antwoorden op.

Lees meer
Hanneke Hoeksema Versterking Groningen

Mijn handtekening onder iets wat ik niet begrijp

22 oktober 2018

Het belangrijkste eerst

Er heeft een hele bijzondere gebeurtenis plaatsgevongen in ons leven.  Je kind een kind zien krijgen en de rijkdom dat je daar bij aanwezig mag zijn. Wat een schitterend mooie ervaring in ons leven.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Overschild als voorbeeld voor de rest van het aardbevingsgebied?

17 oktober 2018

Overschild als voorbeeld voor de rest van het bevingsgebied. Dit kopte de NOS boven een artikel over de versterkingsoperatie in ons dorp

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Melding van een acuut onveilige situatie gedaan

30 september 2018

TMCG is meteen langskomen

Afgelopen week hebben we melding gedaan van een ‘acuut onveilige situatie’ bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TMCG). We maakten ons zorgen over de veiligheid van ons huis en belden om over de stand van zaken te vertellen. Binnen een uur werden we gebeld voor een afspraak en diezelfde middag om 16.00 uur kwamen er 2 vriendelijke heren langs om te kijken of het huis veilig/onveilig is.

Lees meer
Nicole van Eijkern en Henk de Lange Versterking Groningen

Zelfs de Arbiter moet zich verweren tegen de NAM

10 oktober 2018

Omdat de pogingen van Nicole en Henk om er samen met de NAM uit te komen, niets opleverden, hebben ze hun schadedossier voorgelegd aan de Arbiter. Ze zijn één van de 6.000 oude schadegevallen waar de NAM een ruimhartig voorstel moest doen in opdracht van Wiebes. Het ‘coulancebod’ was allesbehalve ruimhartig of coulant: negenduizend euro.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Twee drukke weken

8 oktober 2018

Vandaag, 8 oktober, geeft mijn bouwbegeleider (NCG) aan dat er hopelijk binnenkort meer duidelijkheid zal zijn vanuit de constructeur over de voortgang. Sinds medio juli is er nog geen volgende voortgangsrapportage.

Lees meer
Nieuws Pers Versterking Groningen

VEH: ‘Het moet in Groningen afgelopen zijn met het getreuzel’

24 september 2018

Tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerleden aan Groningen heeft Vereniging Eigen Huis haar grote bezorgdheid geuit over de schadeafhandeling en versterking van woningen in het aardgasgebied.

Lees meer
Versterking Groningen

Het ontbreekt aan een menselijke benadering

23 september 2018

Lees de inbreng van Steven Wayenberg (Vereniging Eigen Huis) op werkbezoek in Groningen

 

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Protestdemonstratie naar het Code Rood kamp

27 augustus 2018

Ik loop mee met de protestdemonstratie naar het Code Rood kamp dat de Nam locatie in Farmsum, op loopafstand van mijn huis, tijdelijk bezet. Ik ken vele (Groningse) deelnemers aan dat kamp. Vanwege een langgewenste familievakantie kon ik niet deelnemen aan het kamp zelf: ik ben net op tijd terug voor de demonstratie, mede georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en gefaciliteerd door de burgemeester van Delfzijl.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Bevoeld en beklopt als een koe op de veemarkt

23 juli 2018

Twee makelaars komen langs om mijn huis te taxeren. Dit doen zij in opdracht van de bouwbegeleider van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ter invulling van het versterkingstraject. Het taxatiebedrag wordt de basis voor het versterkingsbudget.

Lees meer
Bert Smit Versterking Groningen

De sloop en nieuwbouw gaan definitief door

19 september 2018

Afgelopen donderdag (13 september) is een bewonersbijeenkomst gehouden in ons dorpshuis ’t Zandt.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie (Commissie) hebben we niks gehoord

16 september 2018

Van de Tijdelijke Mijnbouw Commissie (Commissie) hebben we niks gehoord, hoewel een inspecteur deze maand zou langskomen.

Lees meer
Lyndsey Buitenkamp-Rode Versterking Groningen

Er zijn een aantal aardbevingen achter elkaar geweest

12 augustus 2018

Er zijn een aantal aardbevingen achter elkaar geweest, waardoor we nieuwe schade hebben opgelopen.

Lees meer
Klaas van der laan Versterking Groningen

Ons huis is straks gasloos

23 september 2018

Vandaag overeenstemming bereikt met de onderaannemer om ons huis te voorzien van een Warmtepomp in combinatie met vloerverwarming.

Lees meer

Impressie situatie Groningen

Het was de cadeaubon van moeder natuur aan Nederland: de gasbel in Groningen. Miljarden om vrij te besteden aan wat de Nederlander maar wilde. Wegen en bruggen, ziekenhuizen en scholen. Ja, met de opbrengst bouwde Nederland een verzorgingsstaat op die hoorde tot de besten ter wereld.

Vandaag is het saldo op de cadeaubon geslonken en staat Groningen zelf er aangeslagen bij. Huizen staan scheef of voorovergebogen, steunend op krukken. Aan tal van huizen hangt het label ‘acuut onveilig’, maar worden toch nog bewoond. Iedereen in Nederland vindt dat de bewoners geholpen moeten worden. De regering zegt zelfs dat geld geen rol mag spelen. Allicht. Hier wordt alles netjes geregeld!

Maar intussen belanden de bewoners in ingewikkelde procedures waar maar geen eind aan komt. Tussen stapels van vuistdikke ordners corresponderen zij met instanties tot zij er een lamme hand van krijgen. Soms duiken zij op in talkshows, rijden in bussen naar Den Haag en nemen plaats op de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Terwijl de opbrengsten van de gaswinning afnemen en de kosten van de versterkingsoperatie stijgen, dreigen scheuren te ontstaan in de solidariteit met Groningers. Er wordt ook wel beweerd dat men onderhand een beetje ‘Groningen moe’ wordt. Maar als dat zo is, hoe moe zullen de Groningers dan wel niet zijn? Voor het laatste debat voor het zomerreces trokken zij niet meer naar de residentie. Zij verschansten zich in de Euroborg, het stadion van FC Groningen, en keken samen naar het debat.

Een aantal bewoners hebben we gevraagd om vanaf dat moment regelmatig verslag uit te brengen van wat zij meemaken. Zij zijn daartoe bereid. Wilt u ook meelezen? Meeleven?