Bea liet op eigen kosten een inspectie uitvoeren. Conclusie: versterkingen zijn nodig vanaf de fundering tot het dak. Na een lange patstelling mag ze deelnemen aan de versterkingspilot ‘Heft in eigen hand’ van de Nationaal Coördinator Groningen. Hoewel de werkzaamheden vaak worden vergeleken met een verbouwing, ziet Bea het anders. “Een verbouwing doe je voor jezelf, deze operatie doe je om levend je eigen huis uit te komen.”

De laatste berichten van Bea Blokhuis

Bea Blokhuis Versterking Groningen

De tijd loopt, maar wanneer gaat de wekker af?

29 november 2018

Hoe lang duurt mijn traject nog?

Hoewel er nu stappen worden gezet in ‘mijn’ versterkingstraject is volstrekt onduidelijk hoeveel stappen er (nog) moeten komen en hoe lang dat zal duren. Ik hoop dat het een stuk sneller is dan de drie jaar die Annemarie Heite met haar gezin in een containerwoning moest doorbrengen tot haar onveilige boerderij was vervangen door een veilige woning. Pas vorige week verhuisde zij terug naar haar eigen huis.

 

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Waarom ik wel?

3 november 2018

Status van mijn huis

De bouwbegeleider en constructeur en de door mij gekozen aannemer en installateur zijn aan het brainstormen. Er zitten namelijk nog wat technische haken en ogen aan het versterkingsplan zoals het er nu ligt. Zo wordt het versterken van de fundering lastiger/ingrijpender dan gedacht en moeten er wellicht gaten door de bestaande vloer heen geboord worden. Mijn vloer gaat dus mogelijk toch de vernieling in, terwijl ik dacht dat ik een ‘interieur-sparende oplossing’ had bedongen…

 

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Het nieuwe versterkingsadvies is binnen: licht gloort aan einde tunnel!

25 oktober 2018

Op 15 oktober viel het nieuwe versterkingsadvies op de deurmat. Het ziet er goed uit! De constructeur heeft goed gelet op onze wensen. We willen dat het huis zo veel mogelijk blijft zoals het was en dat straks nauwelijks te zien is wat er allemaal is gebeurd. Op 22 oktober had ik een gesprek met het bouwteam. Naast de constructeur is dat de bouwbegeleider NCG, mijn eigen bouwkundige, ikzelf en een familielid. Een goed overleg! Onze vragen werden duidelijk beantwoord.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

‘Als de NAM er mee instemt…’

22 oktober 2018

Mijn twee schademeldingen uit 2016 en 2018 liggen nog op de plank. Die uit 2016 ligt bij de Arbiter Bodembeweging en die uit 2018 bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouw Groningen (TCMG).  Ik vroeg aan allebei of die twee zaken samengevoegd kunnen worden. Dat leverde twee tegenstrijdige antwoorden op.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Twee drukke weken

8 oktober 2018

Vandaag, 8 oktober, geeft mijn bouwbegeleider (NCG) aan dat er hopelijk binnenkort meer duidelijkheid zal zijn vanuit de constructeur over de voortgang. Sinds medio juli is er nog geen volgende voortgangsrapportage.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Protestdemonstratie naar het Code Rood kamp

27 augustus 2018

Ik loop mee met de protestdemonstratie naar het Code Rood kamp dat de Nam locatie in Farmsum, op loopafstand van mijn huis, tijdelijk bezet. Ik ken vele (Groningse) deelnemers aan dat kamp. Vanwege een langgewenste familievakantie kon ik niet deelnemen aan het kamp zelf: ik ben net op tijd terug voor de demonstratie, mede georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en gefaciliteerd door de burgemeester van Delfzijl.

Lees meer
Bea Blokhuis Versterking Groningen

Bevoeld en beklopt als een koe op de veemarkt

23 juli 2018

Twee makelaars komen langs om mijn huis te taxeren. Dit doen zij in opdracht van de bouwbegeleider van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ter invulling van het versterkingstraject. Het taxatiebedrag wordt de basis voor het versterkingsbudget.

Lees meer
20180915_4841-Bea-portret2

Bea Blokhuis

Woonplaats: Delfzijl
Woont er sinds: 1992
Beroep: Bea is docent klassieke talen


Lees ook de verhalen van de andere gezinnen:

Situatie Bea Blokhuis

Sinds de eerste scheuren in haar huis, is actievoeren haar “hobby”. Bea Blokhuis lacht: “Zo noem ik het om alle tijd die het kost te rechtvaardigen. Anderen gaan vissen; ik heb een huis waar ik veilig in wil wonen.” Hoewel de herstel- en versterkingswerkzaamheden vaak worden vergeleken met een verbouwing, is het voor Bea heel iets anders. “Een verbouwing doe je voor jezelf, deze operatie doe je om levend je eigen huis uit te komen.”

De eerste scheuren in haar huis kwamen in 2013. Hetzelfde jaar waarin ze aan de Nam heeft aangegeven zich onveilig te voelen in haar huis. In 2015 verklaarde het Centrum Veilig Wonen haar huis veilig, maar het rapport waar dat oordeel op gebaseerd was zou niet bestaan. “Gelukkig had ik aan de inspecteur gevraagd om mij een kopie van het rapport te sturen zodra het klaar was. Ik had het rapport voor me liggen terwijl het CVW zei dat het niet bestond. Uit dit rapport bleek dat het huis wel degelijk versterkt moest worden.”

Conclusie: haar huis is onveilig

Bea liet vervolgens op eigen kosten een quick-scan inspectie uitvoeren. Conclusie: haar huis is onveilig. Versterkingen zijn nodig vanaf de fundering tot het dak. Na een patstelling mag ze deelnemen aan de versterkingspilot ‘Heft in eigen hand’ van de Nationaal Coördinator Groningen. Nadat een eerste constructeur van de NCG de verkeerde bouwgegevens had gebruikt voor zijn berekeningen en dit niet herstelde, krijgt ze nu een nieuw constructeur. Die komt eind juli langs om een vernieuwd versterkingsadvies te bespreken. Ze weet al dat ze gaat kiezen voor de strengste veiligheidsnorm uit 2015.

Bea is docent klassieke talen. Toen ze insprak over een voorgenomen besluit gaswinning tijdens de raadsvergadering van Delfzijl, bouwde ze haar betoog net zo op als Cicero. Haar leerlingen dachten mee: “Het was voor hen een leuke oefening om te zien hoe de klassieke trucjes nog steeds gebruikt kunnen worden, zolang je niet je tekst in het Latijn uitspreekt.”