Dubbele woonlasten

 

U heeft met dubbele woonlasten te maken als u een nieuwe woning heeft terwijl uw oude huis nog niet is verkocht. Ook als u nog in uw oude woning zit omdat de nieuwe woning in aanbouw is of nog niet gepasseerd is bij de notaris, heeft u dubbele lasten. 

De overheid komt huiseigenaren met dubbele woonlasten op twee manieren tegemoet: 

1. Dubbele hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar. Ook hoeft u geen eigenwoningforfait aan te geven voor de woning die leeg te koop staat, of voor een woning die u al heeft gekocht, maar nog in aanbouw is.
De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht en de drie daarop volgende jaren. 

Overzicht duur renteaftrekperiode (pdf)

2. Tijdelijke verhuur

Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor deze vorm van verhuur geldt niet de uitgebreide huurbescherming: u kunt de huur opzeggen als uw huis is verkocht. 
Ga voor uzelf na of het in uw situatie zin heeft uw woning tijdelijk te verhuren en wat de fiscale consequenties zijn. Wilt u uw huis verhuren onder de Leegstandwet, vraag dan een vergunning aan bij uw gemeente. Ook moet u uw geldverstrekker om toestemming vragen.

Lees meer over tijdelijke verhuur

Net gekochte woning verkopen

Wie lang met dubbele woonlasten kampt, kan overwegen de net aangekochte woning te koop te zetten. U heeft dan zowel uw oude als nieuwe woning in de verkoop.

Als u nog niet in de nieuwe woning woont en deze dus leeg staat, blijft de hypotheekrente aftrekbaar. Het huis moet dan wel zijn gekocht met de bedoeling er te gaan wonen. Bij een nieuwbouwwoning kan in uw contract zijn bepaald dat u de woning voor oplevering niet mag doorverkopen, of alleen na uitdrukkelijke toestemming. 

 

Hypotheek aanpassen?

Onafhankelijk hypotheekadvies waarbij uw belang centraal staat.

Eigen Huis Hypotheekadvies