Verbouwen en buren

Als u een vergunning van de gemeente heeft ontvangen, kunnen uw buren gedurende zes weken bezwaar maken. Maar er zijn nog meer situaties waarbij u rekening moet houden met uw buren.

Afstand

Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming vast, bij voorkeur in een notariële akte. Een vaststaand ondoorzichtig venster als lichtopening is overigens wel toegestaan binnen twee meter.

Ladderrecht

Onder voorwaarden mag u het erf van de buren gebruiken:

  • U stelt uw buren op tijd op de hoogte dat u hun erf moet gebruiken
  • Er is geen manier om uw woning te verbouwen zonder het erf van uw buren te betreden
  • U vergoedt eventuele schade

Uw buren mogen uw ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige redenen hebben.

Bouwexploit

Uw buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit naar uw aannemer sturen. Ze stellen hem hiermee aansprakelijk voor mogelijke toekomstige schade. Zij dringen erop aan dat hij voorzorgsmaatregelen neemt om schade te voorkomen en een nulmeting doet.  

Met een nulmeting legt de aannemer de bouwkundige conditie van het huis van de buren vóór de verbouwing vast. Bij schade kunnen uw buren aannemelijk maken dat die door de verbouwing is ontstaan. De aannemer is niet verplicht om een nulmeting uit te voeren. 

Wilt u meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.