Oplevering

Als de verbouwing klaar is, kan de oplevering plaatsvinden.

Voorbereiding op de oplevering

  • Controleer of de verbouwing volgens afspraak is uitgevoerd. Denk hierbij aan de gebruikte materialen, maar ook of de kleuren kloppen en of alles wel op de goede plek is aangebracht. Let ook goed op beschadigingen, met name van glas, sanitair, tegelwerk en deuren.
  • Controleer of het meer-/minderwerk volgens afspraak is uitgevoerd. Neem een overzicht van de meer-/minderwerklijst en eventuele tekeningen mee naar de oplevering.
  • Test onderdelen zoals de kranen in de keuken, het toilet en de badkamer en het hang- en sluitwerk van deuren en ramen.
  • Noteer verschillen en gebreken op een lijst die u samen met de contractstukken meeneemt naar de oplevering.

Opleveringsrapport

Bij de oplevering inspecteert u samen met de aannemer of de verbouwing goed is uitgevoerd en wordt een opleveringsrapport (het proces verbaal van oplevering) opgesteld. Alle geconstateerde gebreken worden hierin genoteerd. Zowel u als de aannemer ondertekent dit rapport. Hiermee verplicht de aannemer zich tot herstel. Zaken waarover u het niet eens bent met hem kunt u als discussiepunten opnemen in het opleveringsrapport. De aannemer heeft zich nog niet verplicht tot herstel maar u heeft het gebrek dan op tijd gemeld. 

Opleveringskeuring

Het is niet altijd eenvoudig om onvolkomenheden te ontdekken. Schakel daarom een onafhankelijke bouwkundige in. U kunt een opleveringskeuring aanvragen bij Vereniging Eigen Huis.

Betaling achterhouden

Mogelijk staat in uw contract dat u een percentage van de aanneemsom mag inhouden bij oplevering. In het model Kluscontract Vereniging Eigen Huis staat bijvoorbeeld dat 5 procent van de aanneemsom ingehouden mag worden. Staat er niets in uw contract over inhouding en zijn er gebreken bij de oplevering, dan kunt u van uw wettelijk opschortingsrecht gebruikmaken. Dan houdt u een bedrag achter dat in verhouding staat tot de gebreken. 

Oplevering weigeren

Is de verbouwing nog lang niet klaar? Dan kunt u de oplevering vaak weigeren. Doe dit schriftelijk. Stel een verklaring op waarin staat dat de oplevering niet heeft plaatsgevonden en op basis van welke gebreken dit is gebeurd. De verklaring moet door u en door de aannemer worden ondertekend. Als de oplevering door weigering is opgeschort, heeft u meestal recht op een schadevergoeding. De hoogte daarvan staat vaak in de bij uw contract behorende algemene voorwaarden.

Opstalverzekering 

Door een verbouwing kan uw woning in waarde stijgen. In dat geval moet ook de opstalverzekering worden aangepast om te voorkomen dat uw huis onderverzekerd is. Uw lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis is goed voor 10% korting op een woonverzekering bij FBTO.

Wilt u meer informatie?

Ga dan terug naar Verbouwen.