Vaste lasten

Met een eigen huis heeft u een aantal vaste lasten. Wij hebben het overzichtelijk voor u gemaakt.

Hypotheek en aflossing

De bruto hypotheeklasten bestaan uit rente, aflossing en/of premie. Deze lasten mogen niet te hoog zijn in relatie tot uw inkomen. Houd rekening met een mogelijke inkomensdaling door veranderingen in de toekomst en zorg ervoor dat er voldoende overblijft voor andere uitgaven. Het Nibud heeft een stappenplan ontwikkeld die uw geldzaken op een rij zet.

Persoonlijk Budgetadvies - stappenplan Nibud

Overzicht inkomsten en uitgaven

Eigen Huis Hypotheekadvies

Woonverzekeringen

Als eigenwoningbezitter heeft u goede woonverzekeringen nodig. Denk hierbij aan:

Daarnaast zijn de overlijdensrisicoverzekering en de kapitaalverzekering meestal gekoppeld aan de hypotheek.

Uw lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis is goed voor 10 % korting op een woonverzekering bij FBTO.

Belastingen en heffingen

Belastingen en heffingen vormen een grote kostenpost. Denk aan:

  • eigenwoningforfait (inkomstenbelasting)
  • onroerendezaakbelasting (ozb)
  • gemeentelijke en waterschapsbelastingen (riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten)
  • eventueel bouwleges

Verschillende belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning.

Wie een huis bezit, mag bepaalde kosten aftrekken (pdf) van het inkomen in box 1. De bekendste aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek. 

Koopt u een bestaande woning? Dan betaalt u overdrachtsbelasting. 

Lees meer over de verschillende belastingen en heffingen

Onderhoud

De kosten voor onderhoud aan de eigen woning kunnen sterk variëren. Het bouwjaar en de staat van de woning zijn belangrijke factoren die bepalen hoeveel u betaalt aan onderhoud. Ook als u een huis koopt dat in goede staat verkeert, moet u rekening houden met maandelijkse onderhoudskosten om het huis in goede staat te houden. Denk bij het doorlopende onderhoud aan het schilderen van de buitenkant van de woning of de aanpak van houtrot.

Welke kosten komen er kijken bij het onderhoud van uw woning?

Gas, water en elektra

Het verbruik van gas, elektriciteit en water hangt mede af van de grootte van de woning en de samenstelling van het huishouden. Bij gas en elektriciteit spelen ook de tarieven van de energieleverancier een rol.

Energieprijzenvergelijker

Servicekosten (appartement)

Bent u eigenaar van een appartement? Dan deelt u gemeenschappelijke kosten en schulden met andere eigenaren in het complex door maandelijks servicekosten te betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Die bepaalt ook de hoogte van de kosten.

Voordat u een bestaand appartement koopt:

  • vraag naar de staat van onderhoud van het complex en de meerjarenplanning;
  • controleer of de VvE voldoende geld in reserve heeft om onderhoud uit te voeren;
  • ga na of je geen schuld (bijvoorbeeld achterstallige betaling van servicekosten) overneemt van de verkoper.

Meer over de VvE

Canon erfpacht

Als u een woning heeft met erfpacht, heeft u het recht om de grond inclusief de woning te gebruiken. Hiervoor betaalt u een vergoeding aan de gemeente of de particuliere grondeigenaar: de erfpachtcanon. Betaalt u maandelijks of jaarlijks een canon, dan zijn deze kosten fiscaal aftrekbaar.

De canon staat niet voor altijd vast. Loopt de erfpachtperiode af, dan kunt u met forse verhogingen te maken krijgen. U kunt de erfpacht ook afkopen. Dit is niet aftrekbaar. Als u hiervoor een lening aangaat, dan is de rente over die lening onder voorwaarden wél aftrekbaar.

Lees meer over erfpacht

Wat als uw situatie verandert?

Stel uw situatie verandert. U gaat bijvoorbeeld met pensioen, raakt arbeidsongeschikt of uw relatie eindigt. Wat betekent dat voor uw portemonnee? Kunt u de vaste lasten dan nog wel dragen?

Mijn woonsituatie