Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de Collectieve Inkoop Zonnepanelen of over zonnepanelen in het algemeen? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Inschrijven en deelname

Ik heb geen e-mail ontvangen na mijn inschrijving, wat kan ik doen?
Kijk eerst even in de map 'ongewenste e-mail'. Mogelijk is de e-mail aangemerkt als spam. Kunt u de e-mail niet terugvinden, neem dan contact met ons op via 033 450 77 50 (maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur).
Kan ik mijn gegevens na inschrijving nog aanpassen?

Ja, dat kan. De gegevens die u invult bij inschrijving worden gebruikt om een persoonlijk aanbod te berekenen. Dit persoonlijke aanbod ontvangt u per mail. Hierna kunt u de gegevens wijzigen via de knop 'Bekijk uw gegevens'.

Na opslaan van de nieuwe gegevens keert u terug naar uw persoonlijke aanbod. Het aanbod wordt automatisch aangepast.

Kan ik op meerdere dakdelen zonnepanelen laten leggen?

Ja, dat is mogelijk. Bij inschrijving geeft u één dakdeel op. Kies hierbij het dakdeel waarop u het meeste rendement verwacht en dat dus het meest naar het zuiden gericht is. Kies bij twijfel het dakdeel met de grootste oppervlakte.

Na ontvangst van het persoonlijke aanbod kunt u het aantal panelen aanpassen (minimaal 4 en maximaal 40). Geef in het opmerkingenveld aan dat u op meerdere dakdelen panelen wenst.

Na acceptatie van het aanbod doet de leverancier een schouw (controle) van uw dak en past hij het aanbod aan. De leverancier verwerkt dit in een schouwrapport. Na ontvangst van het schouwrapport kunt u nog van het aanbod afzien.

Kan ik meedoen als ik geen lid ben van Vereniging Eigen Huis?

Ja, zowel leden als niet-leden kunnen vrijblijvend meedoen aan de Collectieve Inkoop Zonnepanelen: hoe meer mensen zich inschrijven, hoe scherper het aanbod. Na inschrijving ontvangt u vrijblijvend een persoonlijk aanbod. Accepteert u het aanbod, dan wordt u gratis een jaar lid van Vereniging Eigen Huis. Heeft u eerder een gratis lidmaatschap gekregen? Dan wordt de contributie van het lidmaatschap automatisch geïncasseerd.

Kan ik als lid van een Vereniging van Eigenaars meedoen aan de Collectieve Inkoop Zonnepanelen?

Ja, dat kan. U heeft wel toestemming nodig van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Bij inschrijving voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen kunt u aangeven dat u lid bent van een VvE. Een VvE heeft twee opties:

1. De VvE schaft een zonnepanelensysteem aan dat aangesloten wordt op de hoofdmeter van de VvE. De opgewekte energie kan gesaldeerd worden met het verbruik van de energie in de gedeelde ruimtes. Hiervoor is één inschrijving nodig.

2. Individuele leden van de VvE kunnen hun eigen zonnepanelensysteem aanschaffen en deze laten aansluiten op hun eigen meter. In dit geval schrijven de leden die zonnepanelen willen zich ieder voor zich in.

Helaas kunt u als VvE niet gezamenlijk meedoen. De stroom van een zonnepanelensysteem op het dak van een VvE kan (nog) niet gesaldeerd worden met het verbruik van meerdere individuele bewoners van de VvE.

Uw dak

Hoe weet ik of mijn dak geschikt is voor zonnepanelen?

Of een dak geschikt is voor zonnepanelen hangt af van een aantal factoren. Een dak moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • Voldoende vrije ruimte beschikbaar. Een groot deel van het dak moet vrij zijn van ramen, pijpen of andere obstakels.
 • Voldoende zonlicht op het dak. Hoe meer gericht op het zuiden, hoe hoger het rendement. Daken gericht naar het noorden, noord-westen of noord-oosten zijn niet geschikt. Ook is het niet verstandig om zonnepanelen te plaatsen op daken waar veel schaduw op valt (bijvoorbeeld door bomen).

 • Geschikte vorm van het dak. Zonnepanelen kunnen op schuine en platte daken worden geïnstalleerd.
 • Geschikte dakbedekking. Op sommige soorten dakbedekking is het lastig om zonnepanelen te installeren; de installatie kost meer tijd of er zijn andere materialen nodig. U betaalt dan meerwerkkosten. De volgende soorten dakbedekking zijn ongeschikt voor zonnepanelen:

Rieten dak
Zonnepanelen op een rieten dak verhogen het risico op brand. Ook vraagt het om een speciale montage en is het risico op schade aan uw dak bij montage groter.

Dak met asbest
Zonnepanelen mogen niet gemonteerd worden op daken die asbest bevatten. Golfplaten en/of kunstleien (eterniet) die vóór 1990 geproduceerd zijn, kunnen bijvoorbeeld nog asbest bevatten. 

 • Beoordeling van de leverancier. Accepteert u het aanbod, dan beoordeelt de winnende leverancier middels een schouw (controle) of uw dak daadwerkelijk geschikt is en of het aantal opgegeven zonnepanelen past.
Kan ik op andere plekken dan op het dak van mijn huis zonnepanelen laten plaatsen?

Het volgende geldt voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen:

Zonnepanelen op een garage, schuur, aanbouw of tuinhuis

Naast op het dak van uw huis kunt u zonnepanelen laten plaatsen op een garage, schuur, aanbouw of tuinhuis, mits het dak groot genoeg is en over voldoende draagvermogen beschikt. Voor de aanleg van het zonnepanelensysteem is mogelijk een extra meterkast of extra bekabeling nodig. De leverancier stelt in overleg met u een schouwrapport op waarin de meerwerkkosten zijn verwerkt.

Zonnepanelen aan een gevel of verticale wand

U kunt via de Collectieve Inkoop geen zonnepanelen laten plaatsen op een gevel of verticale wand. Dit valt buiten ons aanbod.

Zonnepanelen op de grond

Ook zonnepanelen laten plaatsen op de grond valt buiten het aanbod van de Collectieve Inkoop Zonnepanelen.

Ik wil mijn dak binnenkort vervangen. Kunnen de zonnepanelen overgezet worden?

Ja, dat kan. Omdat hier kosten aan zijn verbonden, is het raadzaam eerst uw dak aan te pakken.

Op een plat dak zijn zonnepanelen eenvoudig te verplaatsen; de panelen zijn niet vastgemaakt aan het dak, maar blijven door ballast op hun plaats.

Op een schuin dak is verplaatsen lastiger; de panelen moeten losgemaakt worden van de bevestigingshaken en de haken moeten worden verwijderd.

Als de leverancier die de panelen geïnstalleerd heeft de verplaatsing uitvoert, blijft de garantie van kracht.

Het aanbod

Wat voor soort zonnepanelen zitten in het aanbod van de Collectieve Inkoop?

Kleur van de zonnepanelen
De standaardpanelen in het aanbod zijn blauw (polykristallijn). U kunt ook kiezen voor zwarte panelen (monokristallijn); de lijst, achtergrond en montagebeugels zijn dan ook zwart. De zwarte panelen worden aangeboden tegen een meerprijs, die wordt doorberekend in uw aanbod. In Nederland is er geen noemenswaardig verschil in rendement tussen zwarte of blauwe panelen met hetzelfde vermogen (bijvoorbeeld 275 wattpiek).

Afmeting van de zonnepanelen
De zonnepanelen hebben een standaardformaat van ongeveer 100x165 cm. Bijna alle leveranciers kunnen deze maat zonnepanelen leveren. In uw persoonlijke aanbod vindt u het document 'Productspecificaties'. Hierin leest u meer over de specificaties van de producten.

Wat is inbegrepen in het aanbod?

Als deelnemer aan onze Collectieve Inkoop Zonnepanelen krijgt u een compleet pakket. Dit pakket bestaat uit:

 • Schouw van uw dak
 • Zonnepanelensysteem
 • Installatie (inclusief montagemateriaal)
 • Monitoring
 • Garanties

Lees meer over het aanbod

Voor enkele situaties is maatwerk nodig. Deze vallen niet in het standaardaanbod van de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. Meer informatie hierover vindt u onder 'uitzonderingen' in het persoonlijke aanbod.

Zijn de zonnepanelen in het aanbod seriegeschakeld of parallelgeschakeld?

Zijn de zonnepanelen in het aanbod seriegeschakeld of parallelgeschakeld?
Het zonnepanelensysteem, aangeboden via de Collectieve Inkoop Zonnepanelen, is seriegeschakeld. In negen van de tien situaties is dit het meest rendabel.

Bij een seriegeschakeld systeem heeft schaduw op één paneel invloed op de opbrengst van het volledige systeem. Hierdoor zijn de dakdelen waarop schaduw valt niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Tijdens de schouw (controle) van uw dak kijkt de leverancier naar schaduwwerking. Hij zorgt ervoor dat er geen panelen worden geplaatst waar schaduw op valt.

Bij schaduwwerking kan de leverancier er ook voor kiezen optimizers te gebruiken. Deze zitten niet standaard in het aanbod. De extra kosten worden verwerkt in het schouwrapport.

Toch een parallelgeschakeld systeem? 
Een parallelgeschakeld systeem is een installatie met een optimizer of micro-omvormer achter elk paneel Als één paneel minder opbrengt of uitvalt, dan heeft dat geen effect op de rest van het systeem. Dit kan een interessante oplossing zijn als u een dak heeft met gedeeltelijke schaduwval.

Optimizers zijn niet standaard opgenomen in het aanbod van de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. U kunt bijvoorbeeld optimizers van SolarEdge aanschaffen. Ze zijn te verkrijgen tegen een meerprijs van ongeveer € 80,- tot € 100,- per paneel. 
Heeft u interesse in een parallelgeschakeld zonnepanelensysteem? Dan kunt u dit aan de winnende leverancier doorgeven via het opmerkingenveld in uw persoonlijke aanbod. De leverancier bekijkt of dit systeem rendabel is in uw situatie. Zo ja, dan ontvangt u een schouwrapport waarin de extra kosten zijn opgenomen.

Welke eisen worden gesteld aan het zonnepanelensysteem?

Wij stellen strenge eisen aan de leveranciers die mee willen doen aan de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. De producten van de leveranciers die deelnemen aan de veiling voldoen minimaal aan onderstaande eisen:

De zonnepanelen

 • De zonnepanelen zijn voorzien van een CE-keurmerk en van het Duitse TÜV-keurmerk (of een ander Europees geaccrediteerd onderzoeksinstituut).
 • De zonnepanelen hebben minimaal een module-rendement van 15,96 %.
 • De fabrikant van de panelen heeft een serviceafdeling in Europa en een landelijk dekkend servicenetwerk om problemen op te lossen.

De omvormer

 • De omvormer is gecertificeerd volgens ‘EN 50525 Data sheet and name plate for photovoltaic inverters.’
 • De fabrikant van de omvormer heeft een serviceafdeling in de Benelux en een landelijk dekkend servicenetwerk om problemen op te lossen.
 • De omvormers zijn voorzien van het CE-keurmerk. Dit keurmerk mag alleen worden gebruikt als de betreffende omvormer zowel aan de Europese laagspanningsrichtlijn als aan de Europese EMC-richtlijn (Elektromagnetische Compatibiliteit) voldoet.

Het montagemateriaal

 • Het materiaal voor montage en de montage zelf voldoen aan de voorschriften van het Handboek ISSO.
Welke garantie zit er op het zonnepanelensysteem?

De leveranciers die meedoen aan onze Collectieve Inkoop Zonnepanelen moeten een minimale garantie kunnen bieden. Zo bent u verzekerd van een goede garantie op uw zonnepanelensysteem. De volgende garantievoorwaarden kunt u minimaal verwachten:

Installatiegarantie van 10 jaar
De installatiegarantie garandeert de werking van systeemonderdelen. Blijkt een zonnepaneel bijvoorbeeld niet goed aangesloten, dan valt dit onder de installatiegarantie. De leverancier komt het probleem verhelpen.

Productgarantie van 10 jaar
Op de systeemonderdelen, zoals de zonnepanelen en de omvormer, zit een productgarantie van minimaal 10 jaar. Als een zonnepaneel bijvoorbeeld niet goed werkt, wordt deze vervangen door hetzelfde of minimaal een gelijkwaardig product.

Vermogensgarantie van 25 jaar
Ook op het vermogen van het zonnepanelensysteem zit garantie. Het vermogen van zonnepanelen neemt in de loop der jaren enigszins af. De vermogensgarantie geeft u de zekerheid dat de panelen na 10 jaar in ieder geval nog 90 % van het oorspronkelijke vermogen hebben en de 15 daaropvolgende jaren nog 80 %. Daalt het vermogen harder, dan worden de materialen vervangen of wordt u gecompenseerd voor de verloren stroom.

De leverancier

Hoe worden de leveranciers die meedoen aan de veiling gekwalificeerd?

Iedere leverancier van zonnepanelen kan zich aanmelden voor onze veiling. Hierna volgt een selectie: alleen de leveranciers die aan onze kwaliteitseisen voldoen, mogen meedoen. We kijken bijvoorbeeld naar bedrijfsvoering, ervaring en natuurlijk naar de kwaliteit en garantievoorwaarden van de zonnepanelen. Een onafhankelijk onderzoeksbureau controleert de financiële gezondheid van de leverancier. 

Pas nadat een leverancier alle onderdelen van de kwalificatieprocedure succesvol heeft doorlopen, mag hij meedoen aan de veiling.

Schouw en installatie

Hoe en wanneer wordt mijn dak geschouwd?

De schouw van uw dak vindt plaats nadat u het persoonlijke aanbod heeft geaccepteerd en de aanbetaling van € 150 is voldaan.

Via de schouw controleert de leverancier of uw dak daadwerkelijk geschikt is voor zonnepanelen en of het opgegeven aantal zonnepanelen klopt. Hierbij houdt hij o.a. rekening met schaduw en persoonlijke wensen. De schouw van uw dak kan in de meeste gevallen nauwkeurig worden gedaan aan de hand van lucht- en straatfoto's, gemaakt door Cyclomedia. Als de leverancier meer informatie nodig heeft, komt hij bij u langs.

Wat als het aantal zonnepanelen niet past?
Na de schouw kan blijken dat uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen, zonnepanelen in uw geval niet rendabel zijn of dat het aantal zonnepanelen, zoals opgenomen in uw persoonlijk aanbod, niet past. In de eerste twee situaties wordt uw overeenkomst ontbonden en uw aanbetaling teruggestort. In het geval van een afwijkend aantal panalen ontvangt u een aangepast schouwrapport ter goedkeuring.

Waarom een aanbetaling vóór de schouw?
De leverancier moet in een korte periode bij veel deelnemers een schouw doen. Dit kost geld. De aanbetaling zorgt ervoor dat een schouw alleen uitgevoerd wordt bij deelnemers die serieus geïnteresseerd zijn in een zonnepanelensysteem.

Wanneer wordt het zonnepanelensysteem geïnstalleerd?

Nadat u het persoonlijke aanbod heeft geaccepteerd en uw aanbetaling is ontvangen, worden uw gegevens doorgestuurd naar de winnende zonnepanelenleverancier. Zij schouwen uw dak en spreken het schouwrapport met u door.

Bevestigt u het schouwrapport, dan maakt u samen met de leverancier een afspraak voor de installatie.

Wij spreken met elke winnende leverancier een periode af (ongeveer zes maanden) waarbinnen alle zonnepanelensystemen moeten zijn geïnstalleerd.

Wie installeert het zonnepanelensysteem?

Het zonnepanelensysteem wordt geïnstalleerd door de leverancier die de veiling wint. In onze overeenkomst met de leverancier is vastgelegd dat alleen gecertificeerde installateurs de installaties mogen verrichten.

De leverancier kiest zelf een installatiepartner, vaak uit de regio waar de Collectieve Inkoop Zonnepanelen wordt georganiseerd. De installateurs moeten voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften. Door middel van steekproeven controleren we of zij hieraan voldoen.

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Woont u niet in een monumentaal pand of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan heeft u geen vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen. Wel moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

Schuin dak

 • de zonnepanelen moeten aan alle kanten binnen het dakvlak blijven en mogen dus niet uitsteken.
 • de panelen moeten in, of direct op het dakvlak worden geplaatst.
 • de hellingshoek van de panelen moet hetzelfde zijn als die van het dak waarop de panelen gemonteerd worden.

Plat dak

 • de zonnepanelen moeten minstens zo ver van de dakrand verwijderd blijven als de hoogte van de panelen. Is de hoogte bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

Monumentaal pand of beschermd stads- of dorpsgezicht
Woont u in een monumentaal pand of een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan moet u in de meeste gevallen een vergunning aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen.

Bij de aanvraag van een vergunning heeft u vaak het schouwrapport nodig. Hierin staat onder andere een tekening van de indeling van de zonnepanelen op uw dak. Het schouwrapport ontvangt u van de leverancier, nadat u het persoonlijke aanbod van de Collectieve Inkoop Zonnepanelen heeft geaccepteerd.

U kunt het persoonlijke aanbod accepteren onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning. Bij acceptatie geeft u in het opmerkingenveld aan dat u in een monumentaal pand of een beschermd stads- of dorpsgezicht woont en dat u een vergunningsaanvraag gaat doen. De leverancier houdt hier dan rekening mee.

Kosten en opbrengsten

Bij inschrijving zie ik een prijsindicatie. Hoe komt die tot stand?

Bij de inschrijving voor de Collectieve Inkoop Zonnepanelen ziet u een prijsindicatie. Dit is de gemiddelde prijs voor een compleet zonnepanelensysteem van hoge kwaliteit met een vermogen van 275 wattpiek, inclusief installatie. De prijsindicatie is afkomstig van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

De uiteindelijke prijs van het zonnepanelensysteem via de Collectieve Inkoop Zonnepanelen wordt bepaald tijdens de veiling. Vooraf gekwalificeerde leveranciers brengen hun beste bod uit. De leverancier met het laagste bod wint de veiling en mag alle deelnemers een persoonlijk aanbod doen.

Hoe kan ik de btw over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen?

Wie zonnepanelen heeft gekocht en regelmatig stroom levert aan zijn energieleverancier kan de btw over de aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Lees in dit stappenplan hoe het werkt ›

Via de Collectieve Inkoop Zonnepanelen kunt u ook gebruikmaken van de btw-teruggave-service van de zonnepanelenleverancier. Tegen een vooraf vastgestelde prijs regelen zij, na de installatie van het systeem, de btw-terugvraag voor u.

Hoe werkt het terugleveren van stroom en salderen?

Met zonnepanelen wekt u overdag vaak meer stroom op dan u verbruikt. De stroom die over is, levert u terug aan het elektriciteitsnet. Op momenten dat u meer verbruikt dan opwekt, bijvoorbeeld in de avonduren, neemt u stroom af van het elektriciteitsnet.

Een keer per jaar trekt de energieleverancier de stroom die u zelf niet verbruikt heeft af van de meterstand. Dit heet salderen.

Wilt u salderen, dan moet u dit melden bij uw netbeheerder via www.energieleveren.nl. De netbeheerder kijkt of uw elektriciteitsmeter geschikt is voor salderen en zorgt eventueel voor vervanging. Dit is kosteloos. De netbeheerder regelt met uw energieleverancier de verwerking in de afrekening.

In 2020 wordt de salderingsregeling vervangen door een terugleversubsidie. Lees meer over de terugleversubsidie ›
Zijn er subsidies of leningen voor zonnepanelen?

Er is geen landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen. Sommige gemeenten geven subsidie om verduurzamen te stimuleren. Via energiesubsidiewijzer.nl kunt kijken of uw gemeente subsidie aanbiedt. Gemeenten verstrekken soms ook duurzaamheidsleningen. Kijk voor meer informatie hierover op www.svn.nl.

Stijgt de waarde van mijn huis als ik zonnepanelen plaats?

Door de aanschaf van zonnepanelen kan het energielabel van uw huis hoger worden. En een hoger energielabel heeft vaak een positieve invloed op de woningwaarde. Lees meer over het energielabel ›

Werking zonnepanelen

Wek ik stroom op als er een stroomstoring is?
Als de stroom uitvalt, slaat de omvormer automatisch af. Dit is een veiligheidsmaatregel. Het zonnepanelensysteem kan dan geen stroom leveren. Als de storing is verholpen slaat de omvormer weer aan.
Welke invloed heeft schaduw op mijn zonnepanelen?

Valt er schaduw op uw dak door bijvoorbeeld een boom, dakkapel of schoorsteen, dan kan dit een nadelig effect hebben op het rendement van het hele zonnepanelensysteem.

De stelregel is: als er gedurende de hele dag schaduw op een bepaald deel van het dak valt, dan is dit deel niet geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

De leverancier bepaalt tijdens de schouw wat de beste opstelling is van uw zonnepanelensysteem. Hij heeft drie opties:

 • Op de schaduwdelen van het dak plaatst de leverancier geen panelen.
 • Als het zonnepanelensysteem groot genoeg is (vanaf twaalf zonnepanelen), kan de leverancier ervoor kiezen twee zogeheten MPP-trackers te plaatsen. Deze verdelen het systeem in twee losse systemen, zodat schaduw op het ene deel geen invloed heeft op het andere deel. Het plaatsen van MPP-trackers brengt geen meerwerkkosten met zich mee.
 • Bij gedeeltelijke schaduw op uw dak kan de leverancier ook optimizers plaatsen. Optimizers zorgen ervoor dat schaduwwerking op een paneel geen invloed heeft op het rendement van de andere panelen. Optimizers zitten niet standaard in het aanbod van de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. De leverancier kan u hierover adviseren en optimizers aanbieden tegen een meerprijs.

De energiemeter

Is mijn energiemeter geschikt voor zonnepanelen?

Aan de hand van uw meternummer kan de netbeheerder zien of uw meter geschikt is voor zonnepanelen of dat deze vervangen moet worden door een slimme meter. Aan vervanging zijn geen kosten verbonden. Ook uw maandelijkse kosten blijven gelijk. Ontdek wie uw netbeheerder is ›

Slimme meters registreren nauwkeurig de stroom die u afneemt van en teruglevert aan het net. Daarnaast is een slimme meter op afstand uitleesbaar.

Vrijblijvend inschrijven

Kies eerst uw regio
Vrijblijvend inschrijven
Schrijf u vrijblijvend in en ontvang een persoonlijk aanbod voor een compleet zonnepanelensysteem voor een scherpe prijs.

Ervaringen met de Collectieve Inkoop Zonnepanelen


Ik ben zeer tevreden

'Ik heb meegedaan met de collectieve inkoop omdat er een goede organisatie achter staat die alles van begin tot eind regelt en begeleidt, en je bespaart daarnaast ook nog eens flink op de aanschaf. Ik ben goed voorgelicht door zowel Vereniging Eigen Huis als de installateur over de werking en de montage van de zonnepanelen. Ik ben zeer tevreden.'

- Meneer Werther uit Kaatsheuvel -


Het all-in-aanbod voor zonnepanelen sprak me aan
'Ik wilde minder energie gaan gebruiken en overwoog al een tijd zonnepanelen. Ik had ervaring met Vereniging Eigen Huis via de gezamenlijke inkoop energie en dat pakte de vereniging goed aan. Verder sprak het all-in-aanbod voor zonnepanelen me aan, dus ik besloot mee te doen. De voorlichting via e-mail en het telefonische contact waren een prima ondersteuning in de besluitvorming. Ik ben een tevreden klant; de installatie is uitgevoerd door vakmensen en het zonnepanelensysteem wekt de verwachte hoeveelheid stroom op.'

- Meneer van Unen uit Zevenbergen -

Meer over de Collectieve Inkoop Zonnepanelen

Hoe werkt de Collectieve Inkoop Zonnepanelen?

Hoe werkt de Collectieve Inkoop Zonnepanelen?
Iedereen kan meedoen aan de Collectieve Inkoop Zonnepanelen. Schrijf u vrijblijvend in en ontvang na de veiling een aanbod op maat. Zo werkt hetkeyboard_arrow_right

Wat valt binnen het aanbod?

Wat valt binnen het aanbod?
U ontvangt een compleet zonnepanelensysteem van goede kwaliteit, inclusief installatie, monitoring en lange garantie. Het aanbod op maatkeyboard_arrow_right

Meer over zonnepanelen

Meer over zonnepanelen
Als uw zonnepanelen zijn geïnstalleerd, wekt u direct groene stroom op. Ontdek hoe zonnepanelen werken en wat ze opleveren. Over zonnepanelenkeyboard_arrow_right