Echtscheiding en eigen woning

Als u en uw partner uit elkaar gaan, dan moet er een hoop worden geregeld. Vooral als u samen een eigen woning hebt. Hieronder beschrijven wat u kunt verwachten. Wilt u hier hulp bij? Dan kunt u, als lid van Vereniging Eigen Huis, een beroep doen op Scheidingsexpert Nederland

Uitkopen of verkopen?

Als slechts één van u eigenaar is van het huis, hoeft de woning niet te worden verdeeld. De eigenaar kan in het huis blijven wonen. Dit is anders als u in gemeenschap van goederen was getrouwd. U wordt dan automatisch voor de helft eigenaar en schuldenaar van elkaars bezittingen en schulden. Dus ook van de woning en de hypotheekschuld. Gaat u uit elkaar, dan zal de woning toch verdeeld moeten worden. Ook als deze nog steeds op naam van één van beiden staat. 

Staat de woning op naam van u beiden? Dan zijn er grofweg twee mogelijkheden: de woning verkopen (pdf) of de ex-partner uitkopen (pdf). 

Verkopen en overwaarde

Verkoopt u het huis en heeft u overwaarde? Dan krijgt u te maken met de bijleenregeling (pdf). Dit houdt in dat u de vrijgekomen overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop moet gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Doet u dat niet? Dan krijgt u over dit bedrag  geen hypotheekrenteaftrek. Uw deel van de overwaarde wordt naar eigendomsverhouding berekend. 

Verkopen met restschuld

Bij verkoop kunt u met onderwaarde te maken krijgen. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder u beiden worden verdeeld. 

Als een van beiden in het huis blijft wonen en er is - na taxatie - sprake van onderwaarde, dan vergoedt de vertrekkende ex-partner naar rato zijn of haar aandeel in de woning én de onderwaarde. 

Huis verkopen met restschuld
Restschuld en NHG 

Hypotheekrenteaftrek

Sluit u een nieuwe lening af om uw partner uit te kopen? Of neemt u het deel van de bestaande lening van uw partner over? In beide gevallen bent u verplicht om de nieuwe lening volledig en minimaal annuïtair af te lossen. Doet u dat niet, dan heeft u over (dat deel van) de lening geen recht op hypotheekrenteaftrek. 

Op uw eigen hypotheekdeel hoeft u voor het behoud van renteaftrek niet verplicht af te lossen, mits dat hypotheekdeel voor 1 januari 2013 is afgesloten. 

Hypotheekregels

Scheidingsregeling

Boedelverdeling duurt na een scheiding vaak nog enige tijd. Zolang de een de ander niet heeft uitgekocht of de woning zelf niet is verkocht, zijn u en uw ex-partner beiden nog eigenaar van de woning. 

Is de woning voor u geen hoofdverblijf meer? Dan komt u voor de inkomstenbelasting niet langer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. De Belastingdienst heeft speciaal hiervoor een scheidingsregeling (pdf).  

Tijdens een periode van twee jaar kunt u de financiële zaken aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo kan het huis op een later tijdstip worden verkocht. Of door uw achterblijvende ex-partner geheel worden overgenomen. Na deze twee jaar wordt de woning voor u belast in box 3 (pdf) en realiseert u (fictief) de overwaarde op uw deel van de woning. Bij aankoop van een nieuwe woning moet u hiermee rekening houden in verband met bijleenregeling (pdf). 

Ex-partner betaalt niet mee

Als de hypotheek op naam van u beiden staat, bent u samen verantwoordelijk voor de betaling van hypotheeklasten. U kunt samen afspreken hoe u de lasten onderling verdeelt. Bij deze verdeling speelt mee wie van u beiden de woning bewoont en welk inkomen u en uw ex-partner hebben. Maar wat kunt u doen als uw ex-partner niet meer wil of kan betalen? Probeer in goed overleg een oplossing te vinden, eventueel met behulp van een mediator. Lukt dat niet, dan kunt u het volgende doen:

  1. Schrijf uw ex-partner een aangetekende brief. Hierin stelt u hem of haar in gebreke en stelt u een termijn waarbinnen uw ex-partner alsnog aan u moet betalen. Gangbaar is een termijn van twee weken.
  2. Reageert uw ex-partner niet of afwijzend? Schakel dan juridische hulp in.

Meer tips over geldzaken en echtscheiding
Meer over de fiscale gevolgen van een echtscheiding